"İnsanlar zamandan şikayet eder, zaman konuşacak olsa insanlardan utanırdı."
İmam Şâfii.